می دونم قرار بود برم پشت سرمم نگاه نکنم تا یازده تیر ولی الان که از شدت خوشحالی دستای به شدت مرطوبم دارن می لرزن نتونستم نیام و ننویسم 

دو ماه پیش توی سایت استاد بانک ثبت نام کرده بودم ولی فرایند تاییدش به قدری طولانی شده بود که به کل نا امید شده بودم و همین دیروز کلا خروج از‌ داشبورد رو زدم امروز بین خواب و بیداری اس ام اس تایید مشخصاتم اومد که باید جلسه مصاحبه حضوری رو تعیین می کردم. 

شدت هیجان زدگی به قدریه که وجودم داره می لرزه

احساس می کنم خیلی وقت بود چنین غافلگیری ای نداشتم