بیوتر مخفف بیولوژک توییتره. 

اینجا برای ثبت مطالبیه که اونقدر کمرنگ نیستن که نوشته نشن و اونقدر پررنگ نیستن که پست بشن و شاید این صفحه، از هر قسمت دیگه ای تو وبلاگ مهم تر باشه

نظراتتون ثبت می شه و خونده می‌شه. ولی برای حفظ انسجام صفحه تایید نمی‌شه.